Hvorfor skaffe seg en mentor?

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om en mentorrolle og om man bør skaffe seg en mentor eller ikke. Jeg skal ta for meg det via first-round kurset: Network Basic.

Kurset begynner med at man bør prøve å finne ut hvem man er når man er en ung student, og skal bygge seg videre. Din profesjonelle identitet er det første man kommer inn på, og her er det fem kvaliteter som nevnes som nyttige hvis man skal prøve å finne hjelp fra fra folk som har vært gjennom det samme. Disse fem egenskapene er: empati, nysgjerrighet, relevans, respekt, og takknemlighet. Når jeg personlig tenker på disse fem, så skjønner jeg også veldig godt hvorfor dette blir nevnt som de frem nyttige kvalitetene. Dette er fordi når man har nysgjerrighet er man villig til å lære nye ting, se på hva din mentor tidligere har gjort, og rett og slett lære av deres erfaringer som kan gjøre at man selv har enda færre feil. Når man kommer inn på relevans handler det om at man skal skjønne og finne en grunn til at dette er den hjelpen du trenger. Empati handler om at man skal klare å se ting fra andres perspektiv, eller rett og slett forstå din mentors erfaringer. Neste er respekt, som man kan vise ved å virkelig høre på din mentor som faktisk tar seg tid til å gi deg tips, og det å være til stede, og bruke hans råd er viktig når man skal skaffe seg en mentor. Den siste kvaliteten er takknemlighet, som går litt på det samme som respekt, nemlig at det handler om at du skal respektere din mentor og vise takknemlighet ovenfor hans tid og veiledning. Dette er kanskje de to viktigste kvalitetene for meg personlig, fordi man ikke skal kaste bort andre sin tid.

Neste del handler om å finne seg en mentor via Linkedin. Her er det også tre forskjellige måter å finne nye kontakter på, eller lete etter din relevante mentor. Perfect overlap: er der hvor det handler om å finne en som har gjort nøyaktig det samme som deg, kanskje gått samme studieløp eller har samme jobb som du kan lære enda mer av. For meg ville en perfect overlap vært en som har tatt bachelorløpet som jeg har tatt, og kommet seg inn i en jobb som jeg føler jeg vil ha. Similarities er der hvor det kan være noen som har tatt noen av de samme fagene som deg i bedriften du nå jobber i, men kanskje ikke nøyaktig det samme. Great overlap er mellomtingen, hvor det er en som har gjort mye av det samme, jobber ganske likt, men ikke nøyaktig det samme. Dette er også en fin mentor for deg, men ikke den perfekte.

Det neste steget når blir det å ta kontakt, det kan være vanskelig men man må finne riktig måte å gjøre det på. Gjennom dette kurset har jeg en oppfatning av at den beste måten å gjøre det på er via Linkedin, men at også mail kan fungere greit. Dette er fordi det er raskere å sende via Linkedin, og det kan være lettere å oppfatte meldinger der inne, samt en bedre måte å kommunisere med hverandre på. Kurset sier også at man skal komme med 3 viktige punkter: hvem er du? Hvorfor man sender meldingen og hva man lurer på eller ønsker fra denne personen.

Nå vil det naturlige neste steget være å koordinere kontakten. Dette handler om at man skal finne en måte som er bra for både deg og mentor å holde kontakten på. Det smarteste er å finne en fleksibel måte, som er kjapp, da vi begge mest sannsynlig har mye å gjøre med både jobb og skole. Finne en kanal som er lett å kommunisere på er det lureste, og hvor man kan få stilt gode spørsmål.

Den neste modulen er navigasjon, som handler om hvordan man kan kommunisere best mulig. Da er det viktig at man ser tilbake på de 5 kvalitetene vi tok en titt på i begynnelsen, og jobber seg ut i fra de i en samtale. Her er det også viktig å opptre profesjonelt, og gjøre god Research som er de neste modulene.Den neste delen og den aller siste modulen er å bygge en relasjon som varer. Her ser vi tilbake på tidligere oppgaver vi fått hjelp av mentoren vår til, og ser hvordan det er relevant å fortsatt holde kontakt og ved å vise respekt og takknemlighet vil relasjonen forbedres og du vil kunne ha mentoren med deg lenge. Dette fører til at du over tid utvikler deg, fordi du har lært mye av din mentor og kommer til å lære enda mer

Kilder her er kurset Network Basic som kan gjennomføres her: https://first-round.teachable.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *