Hvordan er det å være student i koronatiden?

Hvordan er det å være student under koronatiden? i dette innlegget vil jeg skrive både litt om personlige erfaringer, sosiale erfaring, og litt om hvordan dette kanskje kan utfordre markedet.

Det første man kan starte med å se på når man skal vurdere muligetene som student under en pandemi er om det er lett for en selv å få med seg forelesninger på nett. Dette vil være veldig forskjellig, og i og med at verden i stor grad digitaliserer seg vil det allerede være mange som foretrekker å sitte hjemme i sofaen å se på forelesningen der kontra det å sitte bak en pult i et stort auditorium. Dette gjør også til markedet for nettskole kan utvikle enormt, spesielt hvis det er mange som begynner å foretrekke denne læringsmetoder. Dette er et stort tema og det vil være veldig mye å knytte opp til nettopp det faget jeg går, som er digital markedsføring. Studenter kan bli påvirket på nett uten selv å legge merke til det, da det er store rom for reklame og markedsføring på nettet. Hvis hele utdanningen etter hvert blir digitalisert vil det også åpne seg marked for reklame og markedsføring digitalt og man kan da påvirke studenters hverdag, noe som er veldig spennende.

Når jeg skal svare på spørsmålet om hvordan det er å være student akkurat nå, må jeg se på hvordan det var å være det før korona kom. Personlig har jeg fått opplevd studentlivet før korona og under korona, så dette er noe jeg føler jeg kan svare greit på. Personlig vil jeg tro at jeg lærer best i et auditorium og trenger å være på skolen for å lære mest, så det kan være litt vanskelig til tider å følge 100% med. Som student er det viktig å få med seg alle forelesinger, og en stor fordel med at alt er på nett er at det blir lagt ut forelesninger. Dette er viktig da man kanskje ikke alltid ser på live og man kan styre når man vil se på forelesningene selv. Dette er det jeg ser på som den største fordelen med pandemien, fordi jeg har kunne styrt hverdagen i en større grad.

Studentlivet er også spesielt påvirket sosialt, da jeg ikke har fått møtt venner i like stor grad som før. Dette kan igjen resultere til større utfordringer psykisk, men for min egen del har det psykiske vært i orden og jeg har ikke hatt noen store problemer med å ikke være så sosial. Som man kanskje skjønner har det personlig kommet både noen positive ting ut av denne pandemien, men i høyest grad åpenbart negative ting. Det er også viktig for meg personlig å se det positive, så jeg har prøvd å trekke frem for meg selv de positive tingene med dette. Det er også veldig mye spennende med det digitale, og det er mye man kan lære og det er mange som kanskje ser en stor fremtid gjennom markedsføring på digitalt campus.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *